bicikLbezpedala.hr - Biciklizam s nama počinje

Izjava o zaštiti podataka

Opća pravna izjava

Ova izjava o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu Izjava) sadrži pravila u vezi kupnje proizvoda putem internet robne kuće „biciklbezpedala.hr” u pogledu isporuke, pružanja usluga i slanja promotivnih poruka, obrade i čuvanja osobnih podataka, odnosno pružanja informacija u vezi istih. Početkom uporabe usluge korisnici prihvaćaju uvjete ove Izjave, koja je neprekidno dostupna na stranicama internet robne kuće. Održavatelj internet robne kuće zadržava sebi pravo promjene ove izjave u bilo koje doba. Održavatelj u pogledu sebe smatra obvezujućom sadržaj ove pravne izjave. Ukoliko posjetitelji budu imali pitanja, čija prosudba na osnovu ove izjave nije jednoznačna, molimo vas pišite nam i naš će vam djelatnik odgovoriti. Održavatelj je odlučan u pogledu održanja najviše moguće razine kvalitete internet robne kuće, međutim u pogledu eventualne štete koja proizlazi iz uporabe usluga ne prima na sebe nikakvu odgovornost.

Načela obrade, pohrane i zaštite podataka

Za Održavatelja je osnovni cilj zaštita osobnih podataka posjetitelja s naročitim naglaskom na poštivanju prava informacijskog samoopredjeljenja korisnika. Održavatelj će osobne podatke posjetitelja tretirati povjerljivo te poduzeti sve sigurnosne, tehničke i organizacijske mjere, koje jamče sigurnost čuvanja podataka. U nastavku ćemo detaljnije izložiti naša osnovna načela obrade podataka, prikazati očekivanja koja održavatelj poštiva u pogledu sebe samoga kao pohranitelja podataka. Održavateljeva koncepcija zaštite podataka temelji se na dobrovoljnom pristanku informiranja, čije ostvarenje nastoji održati u svim fazama usluga. Načela tretmana podataka u skladu s važećim zakonskim aktima o pohrani i zaštiti podataka su slijedeća:
• U pogledu pohrane osobnih podataka: Smjernica Europskog parlamenta te Savjeta Europske Unije broj 95/46/EK od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca te slobodnom protoku informacija;
• Sporazum u Strasbourgu od 28. siječnja 1981. o zaštiti pojedinaca tijekom elektroničke obrade osobnih podataka.

U internet robnoj kući tretman podataka obavlja održavatelj i za treće osobe ne izdaje osobne podatke, osim u slučaju prethodne i izrazite suglasnosti osobe koju taj čin obuhvaća. Dostavom narudžbe kupac daje izrazitu suglasnost za proslijedbu osobnih podataka u pravcu dostavne tvrtke. Održavatelj će statističke podatke načinjene na osnovu sakupljenih osobnih podataka trećoj osobi proslijediti isključivo nakon odstranjenja osobnih podataka, koji se odnose na osobu davatelja podataka. Na taj način dostavljanja podataka nikakvim postupkom nije moguće reproducirati bilo koji osobni podatak davatelja podatka. Osobne podatke sakupljene preko internet robne kuće obrađivač podataka ne spaja s podacima iz drugih izvora. Održavatelj ne šalje korisničke podatke u treće države (inozemstvo). Održavatelj će upite i analize načinjenje općim statističkim postupcima na osnovu podataka korisnika čuvati neodređeno vrijeme. Iz takvih podataka nije moguće povući bilo kakve konstatacije u pogledu osobe korisnika. Na stranicama internet robne kuće održavatelj ne prikuplja posebne podatke (o narodnosti, opredjeljenju, političkom stajalištu, vjeroispovijesti itd…) korisnika. Posjetitelji internet robne kuće dragovoljno koriste usluge. Primaju na znanje da se narudžba u robnoj kući može predati samo nakon prethodne registracije. Ukoliko je održavatelj temeljem zakonske dužnosti primoran izdati osobne podatke službenom organu i kada su ispunjeni svi uvjeti, tada će udovoljiti toj molbi. Tu činjenicu posjetitelj i korisnik usluge prima na znanje, te u vezi toga ne može imati primjedbi. Održavatelj prima pitanja pojedinih korisnika u svezi promjene podataka, traženja podataka, brisanja podataka, tretmana podataka, te će na njih u najkraće mogućem vremenu, ali najkasnije u roku od 30 dana, odgovoriti. Na stranice internet robne kuće mogu biti stavljene poveznice koji prikazuju druge, vanjske stranice. Održavatelj ne odgovara za praksu pohrane podataka drugih web stranica. Ova izjava odnosi se samo na Održavateljevu internet robnu kuću.

Pohrana tehničkih podataka posjetitelja web stranice

Pri posjetu web stranice sustav robne kuće registrira posjetiteljevu IP adresu i u određenim slučajevima može utvrditi posjetiteljev identitet. Osim toga operacijski sustav zapisuje tip pretraživača te adresu posjećenih stranica. Pohrana podataka služi prvenstveno u tehničke svrhe nužne za kontinuirani rad sustava. Daljnji cilj registriranja podataka je analiza korisničkih navika, izrada statistike o posjećenosti, što pomaže pri usavršavanju usluga. Podaci obrađeni prilikom analize dnevničke baze podataka ne povezuju se s drugim informacijama. Održavatelj ne nastoji identificirati korisnika.

Registracija kupaca

Ukoliko korisnik želi kupovati u internet robnoj kući, može to učiniti na dva načina: ”Plaćanje kao gost” ili kao ”Novi kupac”, uz registraciju. Način isporuke odabire se nakon utipkavanja e-mail adrese, odnosno podataka potrebnih za kupnju (ime, adresa za fakturiranje, telefonski broj), gdje se daljnji podatci mogu unijeti samo nakon odabira isporuke putem dostavne tvrtke (adresa za isporuku, ime i telefonski boj preuzimatelja pošiljke), ukoliko se oni razlikuju od podataka za fakturiranje. Prilikom registracije „Novoga kupca” razlika od kupnje „Plaćanjem kao Gost” je što za ulazak valja odrediti i lozinku.

O registraciji sustav šalje potvrdni e-mail. Kupac je obvezan svoju lozinku držati povjerljivo. Ukoliko tijekom identifikacije nakon ispravnog unošenja pojedinačnih identifikacijskih podataka ili lozinke kupca isti dospiju u posjed treće, neovlaštene osobe, pohranjivača podataka za štete koje proizlaze iz te činjenice ne tereti odgovornost. Korisnici unosom svoje e-mail adrese daju suglasnost da im davatelj usluga šalje poruke tehničke prirode. Registrirane podatke održavatelj sustava će na molbu brisati iz sustava. Molba za brisanjem je iz tehničkih razloga važeća samo ukoliko korisnik tu namjeru potvrdi putem e-maila. Na taj način izbjegava se da podatke strana osoba namjerno ili slučajno briše iz registracijske baze podataka.

Kontakt

Sve podatke o održavateljevim uslugama pronaći ćete na stranici „Kontakti”.

Registracija

Web stranica biciklbezpedala.hr zadržava sebi pravo isključenja bilo kojeg korisnika ili brisanja bilo koje transakcije i drugih sadržaja, informacija, koje su po njegovoj prosudbi u suprotnosti s ispravnom uporabom web stranice, odnosno mogu se smatrati klevetom, protuzakonitom, uvredljivom ili neetičnom. Ukoliko korisnik tijekom uporabe internet robne kuće biciklbezpedala.hr pokazuje navedena ponašanja, korisniku se može ograničiti ili obustaviti pristup. Web stranica biciklbezpedala.hr zadržava sebi pravo provjere ispravnosti podataka unijetih i registriranih od strane korisnika u bilo koje vrijeme, naročito ukoliko se posumnja u istinitost registriranih podataka. Ukoliko korisnik namjerno unese krive ili lažne podatke i na taj način naruči proizvode ili mu ponašanje upućuje na namjernu prijevaru i moguću štetu, naša će Trvtka protiv korisnika pokrenuti Zahtjev za obeštećenje. Otkrivanje Korisnikova identiteta prepušteno je policiji nakon prijave.