bicikLbezpedala.hr - Biciklizam s nama počinje

Opći ugovorni uvjeti - Domokos d.o.o.- bicikLbezpedala.hr

Opći ugovorni uvjeti – Domokos d.o.o.- bicikLbezpedala.hr

1. Pojmovi

1.1. Davatelj usluga

Naziv: Domokos d.o.o.
Adresa: Vrtna 35. (Nema mogućnosti osobnog prijema stranaka)
Briješće, Osječko-baranjska županija, 31000
OIB: 07942284015

Poštanska adresa: TENJA, Ulica Svete Ane 31. (Kupci nas mogu kontaktirati isključivo putem telefona ili mail adrese)
Broj računa: RAIFFEISEN BANK 2484008-1106650366 (IBAN: HR3224840081106650366)

1.2. Internet robna kuća

Usluga (internet robna kuća) koju davatelj usluga pruža putem stranica na URL adresi www.biciklbezpedala.hr.  Kupnja u internet robnoj kući moguća je putem elektronički predane narudžbe, tj. ispunjavanjem narudžbenice na web stranici, u skladu s odredbama Općih ugovornih uvjeta (OUU).

1.3. Kupac

Onaj tko koristi usluge internet robne kuće, odnosno naručuje (kupuje robu, uslugu) putem internet površine internet robne kuće.

1.4. Ugovor

Narudžbom putem interneta, odnosno prihvaćanjem OUU između davatelja usluge i kupca sklapa se ugovor. Ispunjavanjem narudžbenice na web površini internet robne kuće te narudžbom preko iste kupac u cijelosti prihvaća uvjete OUU.

1.5. Isporuka

Davatelj usluge će naručeni/e proizvod/e na području Hrvatske poslati kupcu preko dostavne službe DPD Croatia d.o.o..

2. Cilj Općih ugovornih uvjeta

Davatelj usluga u Općim ugovornim uvjetima detaljno regulira uporabne uvjete internet robne kuće, prava i obveze davatelja usluge i kupca, te ostale bitne okolnosti u vezi usluga internet robne kuće.
OUU sadrže opće uvjete pravnoga odnosa između davatelja usluge te kupca. Za neregulirana pitanja djelatnosti davatelja usluga mjerodavni su važeći hrvatski zakonski i podzakonski akti i bez posebnog navoda istih.

2.1. Objava općih ugovornih uvjeta

Preduvjet uporabe usluga internet robne kuće je prihvaćanje OUU od strane kupca. Prihvaćanjem OUU smatra se ukoliko kupac koristi usluge, odnosno naruči ili kupuje robu, uslugu. Davatelj usluga će kupcu osigurati kontinuirani pristup Općim ugovornim uvjetima još prije početka kupnje.

2.2. Pravosnažnost OUU

Davatelj usluga zadržava sebi pravo promjene OUU u cijelosti ili djelomično u bilo koje doba. Novi OUU te svakodnevne promjene stupaju na snagu prilikom objave. OUU ostaje na snazi sve dok Davatelj usluga osigurava usluge internet robne kuće.

3. Teritorijalna nadležnost usluga internet robne kuće

Zbog osobnosti ponude koju Davatelj usluga održava na internetu, ponuda je dostupna iz tuzemstva te inozemstva. Davatelj usluga udovoljava narudžbe isključivo na području Hrvatske. U druge države nismo u mogućnosti isporučiti robu, te ćemo takve narudžbe smatrati nevažećima.

4. Sklapanje i preinaka ugovora između internet robne kuće i Kupca

4.1. Narudžba

Narudžba se ostvaruje nakon popune obrasca na stranici www.biciklbezpedala.hr.  Za kašnjenja u isporuci i druge poteškoće do kojih može doći zbog krivo i/ili netočno unešenih podataka, Davatelj usluga ne preuzima na sebe odgovornost.

4.2. Opća obilježja

Ugovor se zaključuje narudžbom preko internet površine davatelja usluge, odnosno prihvaćanjem OUU. Na taj način zaključeni ugovor smatrat će se pismeno zaključenim ugovorom, kojeg će davatelj usluga unijeti u evidenciju te ga pohraniti.
Uvjet kupnje u internet robnoj kući je unos podataka za fakturiranje i isporuku, odnosno kontakta. Narudžba se ostvaruje kada kupac svoju narudžbu potvrdi u konačnom obliku. Davatelj usluga zadržava sebi pravo da pri stizanju narudžbe, ukoliko je upitna istinitost naručiteljevih podataka ili ih je nemoguće razumjeti, iste obriše, a pod tim podacima predane narudžbe smatra nevažećima.

4.3. Preinaka i brisanje narudžbe

Nakon potvrde narudžbe elektroničkim putem narudžba se više ne može brisati.Odustajanje od narudžbe kupac može dojaviti putem e-maila objavljenog na web stranicama www.biciklbezpedala.hr  (info@biciklbezpedala.hr ), odnosno u radnom vremenu preko telefonskog informacijskog centra (099 401 8199). Odustajanje od narudžbe moguće je samo prije predaje artikla dostavnoj tvrtki.

4.4. Uvjeti plaćanja

Kupac isplaćuje protuvrijednost kupljenih proizvoda i usluga u slučaju osobnog preuzimanja u gotovini, a u slučaju dostave doznakom ili pouzećem. Postoji i mogućnost osobnog preuzimanja proizvoda. Kupac o preuzimanju novca dobiva potvrdu. Davatelj usluga se ne prima na parcijalne isporuke, a dostavna tvrtka ne prima parcijalne narudžbe. Kupac može sve stavke iz svoje narudžbe preuzeti u cijelosti ili odbiti preuzimanje narudžbe također u cijelosti.
Davatelj usluga zadržava sebi pravo promjene cijena proizvoda koji se naručuju preko internet kuće. Preinaka stupa na snagu istodobno s njezinom objavom na web stranicama internet robne kuće. Preinaka ne utječe na cijene već naručenih proizvoda. Ukoliko se unatoč svih nastojanja Davatelja usluga na web površini internet robne kuće objavi pogrešna cijena,  (cijena koja značajno odstupa od općepoznatih, općeprihvaćenih ili procijenjenih cijena, eventualno cijena „0” kuna ili „1” kuna), koje se pojavljuju zbog kvara sustava, tada davatelj usluga nije obvezan isporučiti robu po toj pogrešnoj cijeni, nego će predložiti isporuku po ispravnoj cijeni. Kupac može potvrditi svoju namjeru kupnje ili odustati od iste.

4.5. Način isporuke na području Hrvatske

4.5.1. Osobno preuzimanje

Uskoro će biti moguće i osobno preuzimanje naručene robe. Trenutno isporučujemo naručene proizvode samo dostavom.

4.5.2. Isporuka putem dostavne službe

Plaćanje se može vršiti na tri načina:

  1. VIRMANOM – Plaćanje koje izvršite s Vašeg računa na naš putem internetskog bankarstva ili drugim načinom plaćanja koristeći podatke koje zaprimite putem e-pošte.
  2. KARTICOM – Virtualno (online) plaćanje kreditnom ili debitnom karticom u skladu s uvjetima tvrtki-izdavatelja kartice. Plaćanje se vrši po zaprimanju ponude i poveznice na sigurno sučelje usluge HT PayWay.
  3. POUZEĆEM – Kupac isplaćuje cijenu robe djelatniku dostavne tvrtke. Cijena sadrži protuvrijednost naručene robe te cijenu dostave.

4.6. Neuspješna isporuka

U uobičajenom roku isporuke dostavna tvrtka pokušat će 2 (dva) puta isporuku naručenih proizvoda. Nakon toga dostavna tvrtka automatski vraća paket na adresu davatelja usluge. Kupac može zatražiti ponovljenu isporuku, ukoliko je protuvrijednost naručenih proizvoda unaprijed isplaćena doznakom. U nedostatku toga davatelj usluge će narudžbu tretirati nevažećom te je brisati.
Davatelj usluge zadržava sebi pravo da na dotično ime i adresu slijedeći put odbije isporuku.

5. Uvjeti plaćanja

Plaćanje se vrši po završetku narudžbe artikla s internetske trgovine www.biciklbezpedala.hr. Iznos narudžbe naplatit će se s Vašeg računa nakon što navedete pojedinosti računa. Nakon transakcije, sažetak Vaše narudžbe i račun bit će dostavljeni na adresu e-pošte koju ste naveli prilikom narudžbe.

6. Komunikacija elektroničkim putem

Posjećivanjem i korištenjem internetskog mjesta www.biciklbezpedala.hr prihvaćate komuniciranje elektroničkim putem. Time ste suglasni da su svi Vama elektroničkim putem dostavljeni ugovori, sporazumi, obavijesti, objave i ostali sadržaji sukladni sa zakonodavnim okvirima kao da su načinjeni u pisanom obliku.

U slučaju da posjetitelj ili korisnik nema ili navede netočnu adresu e-pošte ili u slučaju da uslijed tehničkih razloga nije u mogućnosti primati poruke e-pošte, www.biciklbezpedala.hr nije obvezan pokušati obavijestiti korisnika o narudžbi niti pojedinostima u vezi plaćanja, povrata, pritužbi/reklamacija i sl.

7. Cijene

Cijene iskazane na internetskom mjestu www.biciklbezpedala.hr izražene su u eurima (EUR) za krajnjeg kupca i uključuju samo ono navedeno na stranici proizvoda u internetskoj trgovini.

Plaćanje se može vršiti na tri načina:

  1. VIRMANOM – Plaćanje koje izvršite s Vašeg računa na naš putem internetskog bankarstva ili drugim načinom plaćanja koristeći podatke koje zaprimite putem e-pošte.
  2. KARTICOM – Virtualno (online) plaćanje kreditnom ili debitnom karticom u skladu s uvjetima tvrtki-izdavatelja kartice. Plaćanje se vrši po zaprimanju ponude i poveznice na sigurno sučelje usluge HT PayWay.
  3. POUZEĆEM – Kupac isplaćuje cijenu robe djelatniku dostavne tvrtke. Cijena sadrži protuvrijednost naručene robe te cijenu dostave.

Sva plaćanja vršit će se hrvatskim kunama. U slučaju plaćanja stranim kreditnim karticama, promjena valute izračunavat će se u skladu s tečajem pružatelja kreditne kartice.

8. Izjava o sigurnosti plaćanja

HT PayWay primjenjuje najmodernije standarde zaštite podataka – protokol SecureSocketLayer (SSL) sa 128-bitnom enkripcijom podataka te MD5 algoritam. Protokol ISO 8583 osigurava da se razmjena podataka između sustava T-Com-a i centara za autorizaciju kreditnih kartica provodi putem privatne mreže koja je od neovlaštenog pristupa zaštićena dvostrukim slojem vatrozidova.

9. Uvjeti povrata

Kupac ima pravo povrata robe Prodavatelju u roku od 8 dana od preuzimanja robe i ujedno bez obrazloženja odustati od ugovora. U takvom slučaju prodavatelj nadoknađuje punu kupovnu cijenu nakon umanjenja za troškove slanja i ostale troškove koji su nastali. Predlažemo da sačuvate originalnu kutiju i u njoj vratiti proizvod prodavatelju. Troškovi pakovanja i slanja padaju na teret Kupca. Prodavatelj može pružiti pomoć u povratu proizvoda putem vlastite službe za dostavu i u tom slučaju Prodavatelj odbija trošak povrata proizvoda od iznosa koji se naknađuje. Prodavatelj će vratiti (nadoknaditi) prodajnu cijenu proizvoda samo u tom slučaju ako je vraćena roba bez oštećenja i nije korišten te se može ponovno staviti u promet.

10. Garancija i prigovori

Prodavatelj prilaže proizvodu upute, u kojima daje obavijest o garantnom roku. Probleme koji nastaju u garantnom roku Prodavatelj otklanja zamjenom proizvoda ili zamjenskim dijelovima koje bez naknade daje prodavatelj na raspolaganje. Problemi koji se jave nakon isteka garantnog roka ili koji su nastali zbog neodgovarajućeg korištenja proizvoda Prodavatelj popravlja, zamjenjuje dijelove, ili osigurava zamjenske dijelove uz naknadu.

11. Prava i obveze kupca

Kupac ima pravo naručenu robu vratiti Davatelju usluga u roku od 8 dana nakon preuzimanja i to samo u cijelom i ispravnom stanju (bez oštećenja i nekorištenu). Trošak povratka robe tereti kupca. Radi izbjegavanja spornih slučajeva o vraćenom paketu te o njegovu otvaranju Davatelj usluga može načiniti fotosnimak. Davatelj usluga obvezan je cijenu robe vratiti kupcu u roku od 30 dana nakon preuzimanja vraćenog paketa.

12. Zaštita podataka, sigurnost podataka

Stranice internet robne kuće mogu se pregledavati bez davanja bilo kakvih podataka. Postoje usluge (narudžba) za čiju su cjelokupnu uporabu nužni određeni podatci posjetitelja. Tijekom registracije podataka pri narudžbi Davatelj usluga registrira slijedeće podatke kupca:
Podatci potrebni za kupnju:
Ime
Adresa
Adresa za fakturiranje
Elektronička pošta
Broj telefona (na kojem je Kupac dostupan)
Podaci po izboru:
Adresa za isporuku, adresa preuzimanja
Naziv tvrtke za fakturiranje
Ostale napomene uz narudžbu.
Davatelj usluga će od kupca dobivene podatke pohraniti s ciljem ispunjenja navoda ugovora te mogućnosti kanijeg dokazivanja ispunjenosti uvjeta ugovora. Davatelj usluga neće predati kupčeve podatke trećoj osobi, izuzev ukoliko treća osoba postupa u svojstvu podizvoditelja/kooperanta Davatelja usluga. Davatelj usluga će postupiti u skladu s navodima Izjave o zaštiti podataka.
U interesu dostave narudžbi Davatelj usluga predaje slijedeće podatke u Hrvatskoj pošti, odnosno njihovim Opunomoćenicima:
Ime Kupca
Potpuna adresa za isporuku
Ostale napomene (mogući dani primopredaje)
Iznos narudžbe s cijenom dostave (u slučaju narudžbe pouzećem)
Kupčev broj telefona, adresa elektroničke pošte i ostali kontakti
Dostavna tvrtka odnosno njezin djelatnik ove podatke tretira strogo povjerljivo.

12.1. Promjena osobnih podataka

Kupac može zatražiti promjenu osobnih podataka putem e-mail adrese objavljene na stranicama www.biciklbezpedala.hr , odnosno preko telefonske dežurne službe.

13. Ostalo

13.1. Sigurnost

Sigurnost internet robne kuće je zadovoljavajuća i njezina uporaba ne znači rizik. Međutim preporučujemo slijedeće mjere predostrožnosti: koristite protuvirusne programe kao i zaštitu protiv spyware programa sa svježim bazama podataka, instalirajte sigurnosne dorade operacijskog sustava.
Kupnja u internet robnoj kući pretpostavlja da je Kupac upoznat s tehničkim ograničenjima interneta te prihvaća mogućnosti pogrešaka koje proizlaze iz tehnologije.

13.2. Isključenje odgovornosti

Davatelj usluga ne odgovara za štete koje se dogode uslijed pristupa u internet robnu kuću. Odgovornost zaštite podataka pohranjenih na računalu tereti Kupca.
Može se dogoditi da opisi i slike objavljene na stranicama budu samo informativne. Davatelj usluga učinit će sve u interesu objave važećih podataka. Međutim, Davatelja usluga ne tereti nikakva odgovornost za eventualne pogreške u tipkanju.

13.3. Autorska prava

Poveznica koja pokazuje na početnu stranicu www.biciklbezpedala.hr  može postaviti na svojim površinama bilo tko i bez posebno zatražene suglasnosti. Poveznice pokazuju na unutrašnje stranice samo u slučaju ako oni sadržavaju dostupni put ka cjelokupnoj stranici, a ne do pojedinih elemenata (naprimjer slika), odnosno one nemaju nikakvoga utjecaja na sadržaj stranice i ne sadrže dodatne parametre. Zabranjeno je postavljanje poveznice na način da se stranice www.biciklbezpedala.hr  prikažu kao sastavni dio nekih drugih stranica.

13.4. Pravni spor

Ugovorne strane, odnosno Davatelj usluga i Kupac učinit će sve u interesu rješenja eventualnih sporova putem međusobnog sporazuma. Ukoliko je spor nemoguće riješiti međusobnim sporazumom, ugovorne strane priznaju isključivu nadležnost suda u mjestu sjedišta Davatelja usluge.

13.5. Videozapisi i slikovni materijali o proizvodima

Djelatnici Davatelja usluge učinit će sve, kako bi na web stranicama postavili slike, videozapise i opise koji odgovaraju stvarnosti. U slučaju pojedinih tipova proizvoda može se dogoditi da proizvod na slici ili videozapisu u stvarnosti nisu identični i za to ne preuzimamo na sebe odgovornost.
S obzirom na prethodni navod, molimo sve poštovane kupce, da usporede slike i videozapise koji služe za ilustraciju, odnosno njihovu cijenu s podatcima naručenog proizvoda ili kontaktiraju naše suradnike.